20221230_ferrari testarossa at shinonome

フェラーリテスタロッサとオートバックス東雲

フォローしてみる。