20221230_ferrari testarossa at shinonome

フェラーリテスタロッサとオートバックス東雲

    フォローしてみる。